Yönetim
Müdür V. Prof. Dr. Şafak CEYLAN
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serap FENDERYA
MYO Sekreter V. Nadir EGEN
   
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak CEYLAN (Müdür V.) Başkan

 Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK (Müdür Yrd.)

Öğr. Gör. Serap FENDERYA (Müdür Yrd.)

Üye

Üye

Doç. Dr. Ayşe Betül AVCI Üye
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Nilay ÖZDEMİR

Üye

Nadir EGEN (Yüksekokul Sek. V.)                              Raportör